Tečajevi za stare polaznike

Grupa „bebe“ (deca od 4 do 6 godina) imaće prvi čas u četvrtak 1. septembra u 18 časova.

Grupe B1 i B2 početni čas imaju u nedelju 4. septembra u 11.30

Takmičari (grupa T) okupljanje i dogovor oko plana rada za novu sezonu u nedelju 4. septembra u 9.45

Okupljanje svih grupa za odrasle polaznike u subotu 3. septembra u 19h – uvodni čas i plesno veče